Trénink dětí a mládeže

Ve své trenérské praxi se kromě tvarování postavy zaměřuji na strečink přetěžovaných a zkrácených svalových skupin, jako důsledek specializace daného sportu (fotbal, hokej, házená).
Nebo, dle přání oddílu, se zaměřit na rozvoj speciální pohybové schopnosti potřebné pro daný sport. Zařadit koordinační prvky (paže/dolní končetiny) s pomocí hudby, jako motivačního faktoru určujícího tempo cvičení.
Dále se snažím u dětí upevnit správné držení těla. Naučit mít pozitivní vztah ke sportu, fair-play, zvýšit odolnost organismu, naučit se překonávat překážky a dosahovat postupných pozitivních výsledků tzv. zocelit.
Pohybové hry pro nejmenší.
Trénink pro dorostenecké a juniorské kategorie.